ריפוי בעיסוק מתמקד בשיפור עצמאות התפקוד של הילד במטרה לספק כלים ומיומנויות אשר יאפשרו לילד להתמודד עם דרישות החיים. מקצוע זה בא לספק התערבות המאפשרת לאדם לפתח או לשחזר מיומנויות חברתיות, מיומנויות משחק ועבודה ויכולות למידה התואמות את גילו. יעד עיקרי בטיפול בריפוי בעיסוק לילדים הוא להביא את הילד לתפקוד ועצמאות מרביים בהתאם ליכולותיו ולמוגבלויותיו.

 

 

לאימוץ ילד הזקוק לריפוי בעיסוק