היו שותפים למעלה ושנו חיים!

היו שותפים בשליחותנו למען הילדים ועזרו למעלה להטיב מציאות חיים לאלפי ילדים, למקסם יכולות ולהביא לצמיחה, באמצעות תרומה מאובטחת באתר.