טיפול באמצעות אומנויות מאפשר לילד מרחב בו הוא יכול להתמודד עם קשיים רגשיים באמצעות הבעה ויצירה. במהלך הטיפול עולים וצפים רגשות ותחושות של הילד איתם יש לו קושי להתמודד. הטיפול נותן מענה להיבטים יצירתיים, רגשיים, תחושתיים, קוגניטיביים, גופניים ומוטוריים. התהליך המשותף לילד ולמטפל הינו הדרגתי ובונה אמון, על מנת להפוך את מרחב הטיפול למקום בו ניתן להציף התמודדויות וקשיים תוך כדי יצירה או תוך כדי דיבור ומשחק.
באמצעות היצירה הילד לומד כיצד להביע ולהתמודד עם אותן תחושות שהוא אינו יודע לעבד לבד. תפקידו של המטפל הוא לעזור לילד להכיר בתחושות ובתכנים שעולים במהלך הטיפול. באמצעות הטיפול באומנות מתחזק הדימוי העצמי, משתפרת היכולת לנהל קשר והילד לומד כיצד למקם את החוויות בתוכו, באופן שיקדם אותו בחיי היומיום.

לאימוץ ילד הזקוק לתרפיה באומנות