קלינאות תקשורת לילדים הינה תחום פרא רפואי העוסק באבחון, טיפול ושיקום בתחומי מיומנויות תקשורתיות, התפתחות שפה ודיבור, שמיעה ואכילה. הטיפולים ב'מעלה' מתמקדים בתחום השפה, ההיגוי, שטף הדיבור והקול, מקדם ילדים בעלי שפה דלה, עיכובי שליפה וקשיים ברצף מילולי. הטיפולים ניתנים לילדים המופנים מקופות החולים. הטיפול מותאם אישית לצרכיו ויכולותיו של כל ילד ובמהלכו מתורגלים בהדרגה הקשיים הרלוונטיים בהתאם לממצאי האבחון הסטנדרטי.
הילדים מגיעים לטיפולים אחת לשבוע כשהם מלווים בבן המשפחה, אשר לרוב נוכח בטיפול ובסופו ניתנת הדרכה למשפחה לגבי המשך העבודה בבית. עזרי הטיפול כוללים צעצועים, משחקי קופסא, דפי עבודה ואביזרים שונים. צוות הקלינאיות מקיים קשר רציף עם הצוות החינוכי בגני הילדים ובבתי הספר על מנת לקבל מידע על יכולותיו וקשייו של הילד בסביבתו הטבעית ולתאם את המטרות הטיפוליות עם המסגרת החינוכית.

לאימוץ ילד הזקוק לקלינאית תקשורת