מטרתו של האבחון הפסיכולוגי הוא ליצור תמונה מקיפה ומעמיקה על אישיותו של הילד ולברר את הסיבות למצוקתו הנוכחית, אם קיימת בתחומים הבאים:  מוטורי, רגשי, קוגניטיבי, התנהגותי ושפתי.

האבחון את התפתחותו התקינה של הילד, בהתאם למשימות בהן מצליחים בני גילו. כך למשל עולה צורך אצל ילדים באבחון התפתחותי כאשר הם מתקשים להתרכז בגן, מתקשים לגזור כבני גילם ועוד. אין בקושי זה להעיד בהכרח על בעיה מוטורית או הפרעות קשב וריכוז  אך חשוב, לתת על כך את הדעת ובהתייעצות עם הגננת מומלץ לשקול אפשרות לאבחון.

אבחון פסיכולוגי נערך ע"י פסיכולוג מומחה וכולל בין שלושה לחמישה מפגשים: מפגש היכרות עם הילד והוריו, מפגשי הערכה עם הילד ומפגש סיכום עם הילד והוריו. ההורים והגורם המפנה יקבלו סיכום בכתב, הכולל לפי הצורך המלצות יישומיות לביה"ס ו/או המלצות לגורמים המטפלים המתאימים.

לאימוץ ילד הזקוק לאבחון פסיכולוגי