לראשונה בשפת האידיש אחרי ההצלחה מהשנה הקודמת נפתח גן תקשורת לבנים עם אבחנה תקשורת (ASD, PDD) באוירה חמה, וצוות גננות מנוסות,גני התקשורת הם גנים טיפוליים המיועדים לילדים בגילאים 3-6 שנים (או עד הכניסה לביה"ס), אשר אובחנו עם לקות תקשורתית (על רצף האוטיזם,PDD). המטרה היא לאפשר לילדים אלו מסגרת חינוכית התואמת את יכולותיהם ומאפשרת להם קבלת טיפולים רב תחומיים במסגרת החינוכית (כגון, קלינאות תקשורת, ריפוי בעיסוק, פיזיותרפיה ופסיכולוג). זכאות לגן תקשורתי ניתנת לאחר קבלת אבחנה אשר כוללת המלצה להשמה בגן טיפולי ובהמשך להחלטת ועדת ההשמה של הרשות המקומית וועדת השיבוץ, על פי חוק חינוך מיוחד. הגנים התקשורתיים פועלים בפיקוח ובאחריות הגורמים הרלוונטיים.