המרכז זוכה לתמיכת רבני הקהילה ולהערכת הציבור עצמו,

כמו כן העמותה מוכרת לתרומה סעיף 46