-

הרב יונה קלפהולץ, מנכ"ל

גב' ה. ליפשיץ, מנהלת מקצועית

--

נורמן ארונוביץ, אופטומטריסט

גב' א. רוזנפלד, ראש תחום קידום קריאה

גב' א. קאפה, ראש תחום ריפוי בעיסוק