מרכז מעלה מונע מתוך שליחות וחזון:

  • לייצר מציאות מיטיבה לכל ילד דובר אידיש, בעבודה מקצועית, יסודית ושקטה, במכון אשר פועל בצורה אקולוגית, מחובר אל הקהילה ומונהג על ידי רבניה, בשתוף פעולה מלא מול כל רשויות הבריאות הרלוונטיות.
  • לאבחן ולהעניק טיפול התפתחותי מוקדם ומקצועי לכל ילד בשכונה הזקוק לכך.
  • לממש ולמצות את הפוטנציאל האישי והחברתי החבוי בכל ילד וילדה.
  • להעצים את האינטואיציה ההורית והמוסדית, ולספק ידע, הכוונה והדרכה להורים ולמחנכים, למסגרות חינוכיות, ולגורמים בקהילה, מתוך כבוד וקבלה לערכיה.
  • למנוע נוער נושר (שהוא בבסיסו ילד עם קשיי התפתחות לא מאובחנים ולא מטופלים).
  • ליצור מרחב בטוח של הכלה, מודעות ולב פתוח – כלים הנוטעים בילדים ובהוריהם תקווה ואומץ לחולל שינוי.