במסגרת פעילות מעלה המרכז מפעילה תוכנית איתור במוסדות חינוך הן בתלמודי תורה לבנים והן בבתי חינוך לבנות לאיתור תלמידים המתמודדים והתקשים במסגרת החינוכית

 

אסיפת מנהלות בתי חינוךאסיפת מנהלות בתי חינוךאסיפת מנהלות בתי חינוך