חלק מהתפיסה הכוללת של המרכז, המערכת הטיפולית רואה לנכון כחלק בלתי נפרד מהטיפול את שיתוף הפעולה הצמוד מול הורי הילד כמו מול מנהלי המסגרת החינוכית בה הוא מצוי תוך מתן הסברה על הכרת הבעיה ואופן הטיפול הנכון בה, ונותנים בהתאם פרקי הכוונה והדרכה להורים איך לתרום את חלקם מצד הבית בקידום הטיפול כראוי לאורך כל הדרך.

אסיפת מנהלי מוסדות
אסיפת מנהלי מוסדות