מעלה הוא מרכז ירושלמי חדשני להתפתחות הילד המעניק שרותי אבחון, ליווי וטיפול לילדים דוברי אידיש. המרכז הוקם בשל צורך חיוני ובהיעדר שירות דומה באזור. הוא מנוהל בידי אנשי מקצוע מובילים בתחומם, המגובים בהסכמת רבני וראשי הקהילה ובתמיכתם החמה. כל תהליכי האבחון, הליווי והטיפול נעשים בשותפות מלאה עם הורי הילד והצוות החינוכי שלו, המקבלים במעלה העצמה והכשרה.
מטפלי מעלה משכילים ליצור את האווירה והשפה התרבותית הנכונה, ולהשתמש בקודי התנהגות המקובלים, באופן שמתאים ומכבד את המקום ואת יושביו. בד בבד עומד המרכז בקשר מקצועי עם כל הגורמים הרלוונטיים: משרד הבריאות, מרכזים רפואיים, רופאים, פסיכולוגים, אנשי מקצוע מהתחום הפרא-רפואי וקופות החולים.

המכון עורך אבחוני התפתחות ומציע מגוון טיפולים פרא-רפואיים – כל זאת מתוך חזון של שליחות: ליצור מציאות מיטיבה ולהביא את ילדי מאה שערים והסביבה לפריחה אישית ולמיקסום יכולות.
באוכלוסיה המאדירה את החינוך, אך שומרת על ניתוק מכל חידוש וקדמה, נוצר ואקום אדיר וזועק. באזור מאה שערים חיים כ- 40,000 ילדים, מהם כ- 8,000 בעלי ליקוי התפתחותי. עד להקמתו של מכון מעלה, ילדים אלה לא אובחנו מעולם. מוגבלויותיהם או צרכיהם לא זוהו. הם ישבו בכיתות רגילות, נרמסים עד כאב. ילדים מדהימים ומוכשרים, בעלי עיכובים התפתחותיים סבירים בתחומים שונים, פיתחו פער מחוסר מענה והפכו לשונים ומרוחקים מהחברה, סובלים בשתיקה את כאבם.

חוסר במודעות, רמת חיים מתחת לקו העוני, קשיי שפה של קהילה דוברת אידיש, והימנעות אידיאולוגית מקשרי חוץ, גם אם רק למרפאות באזורים מרוחקים – מנעו מהורים החיים במאה שערים ליזום טיפול לילדיהם.
מתוך הבנה שגורמי חוץ מקצועיים לא יחדרו לעולם את חומת השמרנות הקיימת בשכונה, השקיע מרכז מעלה משאבים רבים והון אנושי אדיר שעמל 'לתרגם' את שפת המקצוע לשפת המקום וליצור אווירה התואמת את רגשי האוכלוסייה. כך התאפשר מענה מקצועי ברמה הגבוהה ביותר, הניתן תחת קורת גג אחת בשפת המקום – האידיש – ובאופן הנותן תחושה של מרחב בטוח, שייכות והכלה.
כחלק מהתפיסה האקולוגית של המרכז, מאמינים במעלה בהסתכלות סביבתית ובחשיבה הקשרית. משפחת הילד והמערכת החינוכית שותפים מלאים לתהליך ומקבלים במעלה הכשרה והעצמה.
המאבחנים, המטפלים והרופאים רואים את הילד כמכלול, מכבדים ומכילים את ערכי הקהילה ומאזנים בין הרצון לעזור, לחדש ולשנות, לבין קבלה וכבוד למצב הקיים. שיטה זו חשובה לכל ילד, אולם היא אקוטית כאשר מביאים בחשבון את המרקם התרבותי העדין, המורכב והייחודי של מאה שערים.